Höstskörd - till webben

Vi odlar ekologiskt

Hillesgården har fem hektar inhägnad odlingsmark som legat i träda i 40 år. Nu har vi börjat med ekologisk odling där, och vi kommer att odla enligt permakulturens principer. Inom permakulturen har man naturens växtsätt och mångfald som förebild för att odla livsmedel på ett sätt som är hållbart för jorden. Med detta odlingssätt samverkar träd, buskar och örter och drar fördel av varandra.

Att odla med permakultur är att bygga upp långsiktigt. Målet för permakultur är ett hållbart samhälle, som skapar meningsfullt arbete, bättre miljö, hälsa, solidaritet och säkerhet. Kärnan i permakultur är att designa hur marken ska användas, baserat på platsens förutsättningar, ekologi, energieffektivitet och ett etiskt förhållningssätt.

2017 har vi odlat bland annat potatis och pumpa på en del av marken. Vi har också börjat förbereda för en så kallad skogsträdgård med träd, buskar och örter i samverkan. Vi arbetar stegvis och odlar upp en del av marken i taget.

Odlingen3 2017 - 300 px
Görel pekar_300
Prenumerera på vårt nyhetsbrev: