shutterstock_211091626 kvadratisk 1024px

ATHENA

Ungdomsläger för att utforska de stora livsfrågorna. Välkommen till ett filosofiskt sommaräventyr!

Under en sommarvecka träffas vi och utforskar de stora livsfrågorna på natursköna Hillesgården. Relationer, ansvar, tillit, meningen med livet, min uppgift i världen, moral och etik är teman som tas upp.

Vi utforskar den så kallade tidlösa visdomen om hur människan ska leva och förhålla sig till andra, inklusive djur och natur, för att livet på jorden ska bli harmoniskt och meningsfullt. Sanningar som kommit till uttryck både i religioner och filosofiska tankesystem och världsbilder av olika slag.

Lägerveckan fylls av föreläsningar, samtal, övningar, upplevelser och skapande. Du får stort utrymme för djupa samtal och reflektioner. Veckan gör att du kan mogna som människa! Lägret avslutas med en högtidlig avslutningsceremoni.

En av lägrets ledare är Karl-Erik Edris. Här berättar han om hur vi på Athena-lägret kommer att reflektera över frågan "Vem är jag?" och hur man kan hitta det rätta svaret på den frågan:

Vem?

Lägret vänder sig till dig som är 15 år och uppåt.

När?

Lägerveckan äger rum den 2-9 augusti 2020.

I början av sommaren ses vi under några timmar i en virtuell uppstart via Skype eller liknande.

Var?

Hillesgården utanför Ängelholm i Skåne.

IMG_1133
Gästhemmet 300 px

Uråldrig visdom

Det finns många sätt att förstå vad uråldrig visdom är – eller tidlös visdom som man också kan kalla den.

Athena-symbol med ram 300px

Varför ATHENA?

Athena var vishetens och krigets gudinna i den grekiska mytologin. Enligt myten står hon även för sanningen om människans verkliga natur. Hon symboliserar viljan och förmågan att skapa mer kärlek och visdom i sitt liv. Ett av hennes attribut är ugglan.

Fötter bild
Stafflier

Ledare

Karl-Erik Edris kommer att vara föredragshållare och leda meditationerna. Pia Moberg, Fredrik Lidman och andra vuxna kommer att vara med och leda de övriga aktiviteterna. Spännande gästföreläsare kommer också!

Pressbilder Karl-Erik Edris
foto: Gustav Gräll
Pia Moberg beskuren
Fredrik Lidman beskuren 254 px

Innehåll under veckan

Vi kommer att ha föreläsningar och meditation, och ägna mycket tid åt diskussioner, reflektioner och  kreativt skapande.

Vissa dagar gör vi längre kreativa pass eller en utflykt under eftermiddagen. En kväll kommer vi sitta runt elden på kvällen, och en natt planerar vi att tillbringa utomhus om vädret tillåter.

Det kommer att vara tio föreläsningstillfällen under veckan, samt två meditationstillfällen varje dag (förutom ankomst- och avresedagarna då vi har ett meditationstillfälle).

Vi kommer också att hjälpa till på Hillesgården med praktiska saker som att mata djuren och hjälpa till i trädgården.

Pris

5 000 kr. Priset inkluderar kost, logi och kursavgift.

Möjlighet till bidrag finns för den som behöver.

Mer information

Har du frågor, kontakta Pia Moberg, piamobergfeiner@gmail.com eller 031-18 80 26.

Anmäl dig här

Stiftelsen Hilarionakademin

ATHENA arrangeras av Stiftelsen Hilarionakademin. Hilarionakademin är en ny stiftelse, som har som långsiktigt mål att bli en utbildnings- och forskningsinstitution för en djupgående förnyelse av människans självförståelse. Denna förnyelse ska vara baserad på den tidlösa visdomen – som den har formulerats historiskt och som den görs tillgänglig i det inre, i den historiska brytningstid som mänskligheten nu genomlever i det moderna projektets skymningsfas.