Vi söker trädgårdsodlare

Hillesgården har sex hektar inhägnad odlingsmark som legat i träda i 40 år. Nu söker vi någon eller några som har kunskapen och viljan att starta upp och driva en ekologisk trädgårdsodling på vår mark. Är du den vi söker?

På Hillesgården finns ca 6 hektar odlingsmark och vi behöver dig som:

  • Har kunskap om ekologisk odling.
  • Vill vara en del av en större gemenskap där trädgårdsodlingen är en del.
  • Har viljan, förmågan och kraften att – själv eller tillsammans med andra – få igång och driva odlingen.
  • Delar Hillesgårdens holistiska syn på människor och natur.

En central del i all vår verksamhet här på Hillesgården är omsorg om jorden och människan. Att odlingen ska vara ekologisk är därför en självklarhet för oss. Men därutöver bedömer du vilket odlingssätt som är klokast.

Är du intresserad?

Skicka din intresseanmälan till fredrik@hillesgarden.se.

Collage 1024px
Pumpa 300
Broccoli 300