Skip to content

Bli Volontär

Vill du bidra med din tid?

Du är så välkommen att bidra till det praktiska arbetet i vardagen eller med dina kunskaper på olika områden! Att vara volontär innebär att du arbetar utan lön, men du får stor uppskattning för dina värdefulla insatser och blir välkomnad in i vår arbetsgemenskap.

Du bestämmer helt själv när och hur mycket du vill göra. Det kan vara ett par timmar då och då eller en viss tid per vecka. Kanske sammanhängande arbete under en vecka eller mer när det passar dig.

Du kan hjälpa till i köket och gästhemmet, arbeta i parken och örtträdgården eller göra något annat praktiskt. Du kan också bidra med dina kunskaper, till exempel om ekologisk odling, sångteknik för körsångare eller något annat du är bra på.

Allt arbete hos oss utförs tillsammans med andra utifrån dina egna förutsättningar. Tillfällen och arbetsuppgifter finns i många variationer. Föreslå gärna vad du vill göra!

Gör så här:

Ta kontakt med någon av oss som arbetar på Hillesgården eller ring 0435-217 90. Du kan även istället fylla i nedan formulär. Varmt välkommen att höra av dig!

Vad är en volontär?

En volontär är en person som frivilligt erbjuder sina tjänster utan krav på ersättning i någon form. I Sverige kallas volontärer ibland för frivilliga, ideella eller aktiva medlemmar. Vi har en lång tradition att hjälpa och stötta de delar av samhället vi anser är viktiga. En stor mängd arbeten inom idrott, natur, kultur och hjälp till utsatta personer görs i dag av ideella krafter.